newtransFinalAllwithonshardow

กรมขนส่งทหารอากาศ

 

เบอร์โทรติดต่อ :

          - โทรศัพท์  :  ๐๒-๕๓๔-๔๗๕๑ , ๐๒-๕๓๔-๕๙๖๕

          - โทรสาร    : ๐๒-๕๓๔-๔๗๕๑

ที่ตั้ง :
          ​171 กรมขนส่งหทารอากาศ ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

 

แผนที่โดยสังเขป :

map2