ประกาศซื้อรถโดยสารขนาดใหญ่ ฯ จำนวน 3 คัน โดยวิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 16 ต.ค.60 

b16-61เอกสารประกาศเชิญชวน.pdf